O otwartych danych badawczych w “Biuletynie EBIB”

 

Otwarte Dane Badawcze są częścią idei jaką jest Otwarta Nauka. Aby mogły być uznane za otwarte muszą zostać udostępnione w taki sposób, aby każdy miał do nich nieograniczony dostęp.

Dzięki danym badawczym możliwa staje się wymiana informacji między specjalistami reprezentującymi różne dziedziny nauki, analiza wyników opartych o unikalne dane, których nie można zebrać, a także eksploracja istniejących zasobów i obniżenia kosztów badań. To tylko niektóre korzyści z szerokiego udostępniania danych badawczych.

Temat otwartych danych badawczych w szerszym zakresie został podjęty w najnowszym „Biuletynie EBIB”.

Artykuły zamieszczone na łamach EBIB traktują o planach zarządzania danymi badawczymi oraz repozytorium i rozpowszechnianiu informacji o nich w świecie nauki.

 

Cały numer dostępny jest pod adresem: http://www.ebib.pl/?p=22066

 

Zachęcamy do zapoznania się.