EDUPORTAL – jak przypisać przeprowadzony egzamin do biblioteki celem wykorzystania go w przyszłości?

EDUPORTAL – jak przypisać przeprowadzony egzamin do biblioteki celem wykorzystania go w przyszłości?

Załóżmy, że posiadamy już w swoich przedmiotach egzamin,

który chcemy powielić w przyszłości na innych przedmiotach.

KROK PIERWSZY:

Pierwszym krokiem jest utworzenie Biblioteki (górne menu “szkolenia”, następnie lewe menu “Biblioteka materiałów”).

KROK DRUGI:

Kiedy już posiadamy bibliotekę – przechodzimy do naszego przedmiotu oraz egzaminu i dodajemy egzamin do biblioteki:

KROK TRZECI:

(chcemy teraz wykorzystać dodany do biblioteki egzamin)

Konfigurujemy to od strony przedmiotu: wchodzimy do przedmiotu i dodajemy element z biblioteki, jak poniżej:

Egzamin dodany do biblioteki stanowi niezmienny wzorzec. Zmiany możliwe są od strony przedmiotu.