Nabór pracowników UP Lublin do Tematycznych Grup Roboczych w ramach prac nad Strategią Rozwoju Miasta Lublin do 2030 roku

Zapraszamy pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do zgłaszania się do tzw. Tematycznych Grup Roboczych (TGR) w ramach prac nad Strategią Rozwoju Miasta Lublin do 2030 roku.

Tematyczne Grupy Robocze (TGR) będą multidyscyplinarne, a za udział w spotkaniach (on-line) w ramach ww. grup przysługuje wynagrodzenie.

Uwzględnienie potencjału naukowego i dydaktycznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ww. Strategii przyczyni się do zwiększenia możliwości współpracy z Miastem Lublin.

Termin zgłoszeń  – do 23.11.2020 r.

Wszystkie informacje o Strategii oraz TGRach, jak również formularz zgłoszenia są dostępne na stronie: 4cf.pl/lublin2030/

Tematyczne Grupy Robocze (TGR):
TGR 1: Akademickość
TGR 2: Dobre sąsiedztwo
TGR 3: Edukacja
TGR 4: Inteligentna i zrównoważona gospodarka
TGR 5: Kultura i przemysły kreatywne
TGR 6: Metropolia
TGR 7: Miasto społeczne wrażliwe
TGR 8: Miasto zielone
TGR 9: Partycypacja i współrządzenie
TGR 10: Sport
TGR 11: Turystyka
TGR 12: Urbanistyka i mobilność miejska
 

Dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą