Prof. Grzegorz Grzywaczewski w zespole doradczym do spraw rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki

Minister Edukacji i Nauki powołał zespół doradców do spraw rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki. Wśród członków zespołu znalazł się dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, prof. uczelni z Katedry Zoologii i Ekologii Zwierząt. 

 

Cieszymy się, że pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie znalazł się w zespole, który tworzy czternaście osób reprezentujących różne dziedziny nauki. Profesor Grzegorz Grzywaczewski reprezentuje dziedzinę nauk biologicznych. Zespół, jak wynika z zarządzenia ma m.in. analizować stan wdrożenia rozwiązań prawnych związanych z reformą szkolnictwa wyższego i nauki wprowadzoną przez Jarosława Gowina oraz przedstawianie rekomendacji w tym zakresie.

 

Serdecznie gratulujemy!