Dr hab. inż. Renata Różyło, prof. uczelni w zespole doradczym do oceny wniosków o stypendium ministra

 

Niezmiernie miło nam poinformować, że 16 listopada 2020 r. dr hab. inż. Renata Różyło, prof. uczelni – z Wydziału Inżynierii Produkcji – została powołana do zespołu doradczego do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

źródło: Zarządzenie MEN z dnia 16 listopada 2020