Podpisanie umowy między UP w Lublinie a LCK

Dnia 17 listopada 2020 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie podpisał umowę o współpracy z Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Sygnatariuszem Uniwersytetu jest Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni. Spotkanie prowadziła dr hab. Anna Mazurek-Kusiak, prof. uczelni z Katedry Turystyki i Rekreacji.


lcklubelskie.pl