Granty na innowację społeczną w obszarze rynku pracy

Trwa nabór projektów do drugiej edycji Inkubatora TransferHUB. Inkubator TransferHUB to projekt realizowany w drugiej edycji przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Projekt „TransferHUB – inkubator innowacji społecznych w obszarze zatrudnienia” prowadzony jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Innowacyjne pomysły mogą zgłaszać osoby fizyczne, organizacje, instytucje i firmy. Mają one dotyczyć jednej z trzech wiodących ścieżek tematycznych w ramach zagadnienia pracy przyszłości.

Rozwiązania mogą być zgłaszane do 6 grudnia br. poprzez stronę transferhub.pl. Wszystkie zgłoszone innowacyjne pomysły zostaną poddane ocenie. Najciekawsze otrzymają dofinansowanie w wysokości średnio 38 tys. zł.

Pomysły mogą być zgłaszane w ramach trzech wiodących ścieżek tematycznych (Więcej o tematach znajdą Państwo tutaj –>)
• starzejące się społeczeństwo,
• pozycja i możliwości kobiet na rynku pracy,
• automatyzacja i robotyzacja.

Celem TransferHUB jest poszukiwanie innowacji społecznych na wyzwania zdefiniowane w projekcie. W sytuacji zakwalifikowania zgłoszonego rozwiązania jego autorzy deklarują długofalowe zaangażowanie, wynikające z kolejnych etapów rozwijania innowacji. Udział w inkubatorze pozwala na przetestowanie innowacji i otrzymanie wsparcia merytorycznego oraz zdobycie dofinansowania. Kryteriami decydującymi o wyborze danego pomysłu do dalszych etapów są m.in. nowatorski w polskim kontekście charakter propozycji, możliwość stosowania na szerszą skalę, podjęcie zagadnienia zatrudnienia oraz dostępność.

 

Więcej informacji o TransferHUB znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.transferhub.pl/ oraz Facebooku https://www.facebook.com/transferhub.

Zapraszamy do zgłaszania innowacyjnych pomysłów na: https://transferhub.pl/aktualny-nabor/