Usługi Biblioteki Głównej UP w Lublinie świadczone zdalnie

 

Informujemy, że Biblioteka Główna UP w Lublinie nieprzerwanie świadczy usługi zdalne w poniższym zakresie:

    Dostęp do zasobów elektronicznych nie będzie zakłócony.

Studenci, Doktoranci i Pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie mają zdalny dostęp do kolekcji książek i czasopism elektronicznych będących w subskrypcji UP, dostępnych ze strony Biblioteki Głównej w zakładce „Zasoby” (https://bg.up.lublin.pl/4692), po zalogowaniu się za pomocą numeru karty bibliotecznej i hasła. W przypadku problemów z dostępem do zasobów elektronicznych, prosimy o kontakt z Wypożyczalną (tel. 81 445-62-25) lub zgłoszenie problemu na adresy: ,

    Wypożyczalnia Międzybiblioteczna będzie pełniła na bieżąco swoje obowiązki.

Zgłaszanie zamówień na artykuły z czasopism lub rozdziały z książek będzie się odbywało poprzez pocztę elektroniczną: , , lub tel.: 81 445-62-40.

    Zgłoszenia dorobku do Bazy Publikacji Pracowników UP w Lublinie.

Zapytania i zgłoszenia dotyczące dorobku publikacyjnego można kierować drogą elektroniczną do osób odpowiedzialnych za poszczególne Wydziały lub do Koordynatora Oddziału Informacji Naukowej:

Wydział Agrobioinżynierii: mgr Anna Starek

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki: dr Małgorzata Gorczyńska:

Wydział Biologii Środowiskowej: mgr Justyna Wojdyła:

Wydział Inżynierii Produkcji: mgr inż. Dagmara Mischlich

Wydział Medycyny Weterynaryjnej: mgr inż. Anna Gawryluk:

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii: mgr Katarzyna Brzezińska: @up.lublin.pl

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu: mgr Justyna Wojdyła:

W sytuacjach pilnych i problematycznych prosimy o kontakt z Koordynatorem Oddziału Informacji Naukowej: mgr Anną Starek   81-445-62-27 (mobile: 608099525).

Wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania Biblioteki Głównej będą zamieszczane na bieżąco.

W sprawach trudnych i pilnych prosimy o kontakt z Sekretariatem tel. 81 445 62 28 lub Dyrekcją Biblioteki Głównej UP w Lublinie:

dr Paulina Studzińska-Jaksim, , mobile (609 476 496)

mgr Bartłomiej Boćkowski