VII Konferencja naukowo-techniczna „Innowacje w Praktyce”

20 października 2020 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym (LCK) odbyła się w formie hybrydowej VII Konferencja naukowo-techniczna „Innowacje w Praktyce”, której koordynatorem był dr hab. inż. Tomasz Klepka, prof. Politechniki Lubelskiej.

W wydarzeniu uczestniczył Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni, który zabrał głos podczas wirtualnego otwarcia konferencji w ramach wystąpień zaproszonych gości (od 13:43) oraz  prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski, który przedstawił prezentację pt. „Innowacyjne technologie w gospodarce wodno-ściekowej” w ramach wykładu inauguracyjnego IV (od 1:19:34).

Tegoroczna edycja obejmowała trzy wydarzenia:

  • VII Konferencję naukowo-techniczną „Innowacje w Praktyce”
  • IX Wystawę Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii, prezentującą przykłady nowych technologii oraz urządzeń badawczo-pomiarowych
  • Warsztaty naukowe w dyscyplinach medycznych, technicznych i rolniczych, prezentujące praktyczne umiejętności obejmujące problematykę innowacyjności.

VII Konferencję naukowo-techniczną „Innowacje w Praktyce” można w całości obejrzeć na YouTube: