Uroczystość nadania Godności Honorowego Profesora UP w Lublinie prof. Honoracie Danilčenko

5 listopada 2020 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się uroczystość nadania Godności Honorowego Profesora UP w Lublinie prof. Honoracie Danilčenko.

[ GALERIA ZDJĘĆ ]

Spotkaniu przewodniczyli JM Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk oraz Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii prof. dr hab. Barbara Kołodziej. Ze względów bezpieczeństwa zaproszeni goście, a także pozostali członkowie społeczności akademickiej Uniwersytetu uczestniczyli w uroczystości w trybie online dzięki transmitowaniu jej na żywo na kanale YouTube Uczelni.

Prof. dr hab. Barbara Kołodziej zaznaczyła, że mimo tych niecodziennych okoliczności uroczystość jest wyjątkowym wydarzeniem w życiu Uniwersytetu. Podkreśliła także, że decyzja o nadaniu godności Honorowego Profesora prof. dr hab. Honoracie Danilčenko wynika nie tylko z docenienia dorobku i autorytetu naukowego Profesor oraz Jej zasług dla Uczelni, ale jest także uznaniem jej otwartości, życzliwości i działań na rzecz budowania polsko-litewskiej przyjaźni i współpracy naukowej.

Sylwetkę prof. Honoraty Danilčenko przedstawiła prof. dr hab. Barbara Sawicka, Kierownik Katedry Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa Wydziału Agrobioinżynierii.

Tematem zainteresowań naukowych prof. dr hab. Honoraty Danilčenko jest wpływ warunków abiotycznych i biotycznych na jakość i bezpieczeństwo surowców roślinnych oraz produktów spożywczych. Jest autorką lub współautorką 354 publikacji naukowych. W czasie swojej pracy zawodowej profesor odbyła 10 staży naukowych: w 4 różnych ośrodkach w Szwajcarii, w 2 w ośrodkach w Niemczech i 4 na różnych uczelniach w Polsce. Współpraca naukowa pomiędzy prof. Honoratą Danilčenko a Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie trwa 18 lat i przebiega na różnych płaszczyznach. Zaowocowała opracowaniem trzech projektów naukowych: „Eureka” E! 6855 – ECORW (2012-2015) oraz dwóch projektów krajowych, finansowanych przez MR (2007 i 2012-2014). W ramach współpracy opublikowano szereg publikacji, w tym 13 oryginalnych prac naukowych, 2 prace na WoS, 17 referatów i komunikatów na konferencjach krajowych i zagranicznych.

Po odczytaniu treści dyplomu przez prof. dr hab. Barbarę Kołodziej, JM Rektor nadał prof. dr hab. Honoracie Danilčenko godność Honorowego Profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Następnie prof. dr hab. Honorata Danilčenko wygłosiła gościnny wykład pt. „Wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na jakość zrównoważonych surowców spożywczych”.

Na zakończenie uroczystości prof. dr hab. Barbara Kołodziej odczytała niektóre z licznych listów gratulacyjnych skierowanych do prof. dr hab. Honoraty Danilčenko.

Fot. Maciej Niedziółka / DKiWA