Dr Marek Nieoczym laureatem grantu badawczego w konkursie MINIATURA 4 NCN

 

Miło nam poinformować, że dr Marek Nieoczym z Wydziału Biologii Środowiskowej otrzymał grant badawczy Narodowego Centrum Nauki na projekt pt.

 

Zmienność genetyczna i morfologiczna dzikiej populacji wizona amerykańskiego (Neovison vison) na granicy zasięgu inwazji”,

 

złożony w ramach konkursu MINIATURA 4, który będzie realizowany przez okres 12 m-cy.

Wartość przyznanego grantu wynosi 45 978,00 zł.

 

Serdecznie gratulujemy!