Pracownicy Wydziału Biologii Środowiskowej założyli łąkę kwietną na Węglinie Północnym

 

 

 

Dzikie owady zapylające potrzebują pożywienia i schronienia. Dlatego pomagamy tworzyć sieć miejskich „hotspotów bioróżnorodności” – łąk z różnymi pożytecznymi gatunkami kwiatów. Łąki kwietne są także bardzo istotnym elementem krajobrazu wpływającym na warunki hydrologiczne obszarów miejskich, zmieniają również jakość życia mieszkańców i oblicze polskich miast. 

 

 

W piątek 23 października Wydział Biologii Środowiskowej wsparł działania Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”. 

Pracownicy Katedry Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów wspólnie z członkiniami  Klubu Aktywni Plus założyli łąkę kwietną na terenie zieleni osiedlowej przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym „Węglin Arena” przy ul. Judyma.  Prace prowadzono dzięki pomocy Rady Dzielnicy Węglin Północny oraz Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Węglin Północny”. Wymienione instytucje udostępniły uczestniczkom prac niezbędny sprzęt ogrodniczy oraz nasiona roślin łąkowych pozyskane z wcześniejszych projektów ekologicznych zrealizowanych na terenie osiedla.

 

Tekst: Beata Żuraw

Zdjęcia: DDK „Węglin”

Autor plakatu: mgr inż. Monika Żybura