Zarządzenie nr 120 Rektora UP w Lublinie w sprawie przedłużenia zdalnego prowadzenia zajęć dydaktycznych

Zarządzenie nr 120 Rektora UP w Lublinie

w sprawie przedłużenia zdalnego prowadzenia zajęć dydaktycznych