Koronawirus – komunikaty

Lista aktualnych komunikatów, zarządzeń, ogłoszeń dotyczących funkcjonowania Uczelni

związanych z sytuacją epidemiczną w kraju wywołaną przez COVID-19:

 

10 lutego 2021 r. — Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021: zobacz więcej

29 grudnia 2020 r. — Aktualizacja informacji dla pracowników na temat kwarantanny, izolacji i opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny; Zobacz więcej

8 grudnia 2020 r. — Zarządzenie nr 139 Rektora w sprawie prowadzenia wybranych zajęć dydaktycznych w formie tradycyjnej w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w semestrze zimowym 2020/2021; Zobacz więcej

 

30 listopada 2020 r. — Zarządzenie nr 136 Rektora w sprawie wysokości opłaty za miejsce w domu studenckim UP w Lublinie wnoszonej przez studentów w grudniu 2020 r.; Zobacz więcej

30 listopada 2020 r. — Zarządzenie Rektora nr 135 w sprawie zlecania pracy zdalnej pracownikom Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w terminie do 13 grudnia 2020 r.; Zobacz więcej

9 listopada 2020 r. — Zarządzenie Rektora nr 125 w sprawie zlecania pracy zdalnej pracownikom Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie; Zobacz więcej

9 listopada 2020 r. — Informacja Dyrektora Biblioteki Główniej UP w Lublinie dotycząca zamknięcia Biblioteki w dniach 7-29 listopada 2020 r.; Zobacz więcej

28 października 2020 r. — Zarządzenie Rektora nr 120 — Wprowadzenie (do odwołania) prowadzenia zajęć dydaktycznych na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, studiach podyplomowych i kursach dokształcających, studiach doktoranckich oraz w szkole doktorskiej z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość; Zobacz więcej

22 października 2020 r. — Komunikat Rektora w sprawie funkcjonowania Centrum Kultury Fizycznej i Sportu; Zobacz więcej


20 października 2020 r.
— Komunikat Rektora dla Dziekanów oraz Kierowników jednostek ogólnouczelnianych i administracyjnych w sprawie monitorowania zachorowań na COVID-19 i pracy zdalnej; Zobacz więcej

19 października 2020 r. — Komunikat Rektora dla mieszkańców domów studenckich UP w Lublinie o obowiązku zgłaszania potwierdzenia zakażenia wirusem COVID-19 lub odbywaniu kwarantanny w administracji domu studenckiego; Zobacz więcej


15 października 2020 r.
— Zarządzenie Rektora nr 115 — Tymczasowe (od 17 do 31.10.2020) zdalne prowadzenie zajęć dydaktycznych; Zobacz więcej

1 października 2020 r. — Zarządzenie Rektora nr 107 — Zasady funkcjonowania Uczelni w związku z w związku ze stanem epidemii COVID-19; Zobacz więcej