4. edycja Kongresu Kół Naukowych IKONA 2020

 
Zapraszamy na czwarte ogólnokrajowe spotkanie liderów kół naukowych, autorów najciekawszych projektów, opiekunów naukowych i przedstawicieli uczelni. 
 
Kongres IKONA2020 odbędzie się online pod hasłem „Zdalnie Profesjonalnie” w dniach 12, 13, 14 i 15 listopada 2020 r. (od czwartku do niedzieli).
 
Uczestnicy wydarzenia mogą wziąć udział w szeregu spotkań i prezentacji oraz dwóch cyklach szkoleń:
 
Certyfikowany cykl szkoleń nr 1 – Szkoła Liderów "Science & Business"
Wśród tematów zajęć m.in.:
• Zdalne zarządzanie zespołem i projektem 
• Przechodzenie od aktywności w kole naukowym do preinkubacji oraz inkubacji pomysłów biznesowych 
• Pomysł jako najcenniejszy kapitał – jak go zabezpieczyć, zastrzec lub opatentować 
• Predyspozycje, które czynią nas liderami 
• Lider czyli strateg 
• Podstawy budowania autorytetu i osobistej wiarygodności wśród członków koła – pięć poziomów przywództwa wg J. Maxwella 
• Indywidualny styl zarządzania – cztery style przywództwa. Analiza indywidualnych mocnych stron oraz definiowanie obszarów wymagających rozwoju u kierownika projektu 
• Stawianie celów jakościowych i ilościowych – kluczowe wskaźniki efektywności w pracy koła naukowego 
• Motywowanie i angażowanie członków zespołu do wspólnych działań 
• Współpraca zespołowa – balans pomiędzy działaniami zorientowanymi na budowanie relacji a stawianiem wymagań wobec członków zespołu 
• Automotywacja menadżera 
• Zarządzanie projektami w zespole rozproszonym
 
Certyfikowany cykl szkoleń nr 2 – Profesjonalna Promocja Przedsięwzięć Naukowych
Wśród tematów zajęć m.in.:
• Społeczny wymiar realizowanych przedsięwzięć
• CSV versus CSR 
• Ekologiczny wymiar realizowanych przedsięwzięć 
• Prezentacja multimedialna – Level Pro 
• Nauka, pop-nauka i pseudonauka 
• Media – jak je zwabić, obłaskawić i wykorzystać 
• Postprodukcja materiału filmowego 
• Najbardziej efektywne kanały komunikacji dla naukowców i przedsiębiorców wdrażających zdobycze nauki 
• Nie używaj rozwiązań marketingowych, które są starsze od Ciebie! 
• Budowanie strategii promocyjnej 
• Przedsięwzięcie naukowe – przedstawianie realizowanych działań językiem korzyści w stosunku do interesariuszy 
• Budowanie Personality PR członków zespołu
 
W trakcie Kongresu przewidziano również warsztaty integracyjne, wspólne tworzenie eko-deklaracji oraz finały konkursu na najlepsze projekty naukowe w aż 13 kategoriach.
 
REJESTRACJA I KONTAKT
Rejestracji na Kongresie IKONA2020 można dokonywać od 10 października br. poprzez stronę http://ikona.edu.pl/rejestracja/