EDUPORTAL – Informacja dla Nauczycieli akademickich – przedownik szkoleniowy dla Studentów

 

Szanowni Państwo, Studenci otrzymali skrótowy podręcznik obsługi EDUPORTALU  w formie instrukcji PDF. Instrukcja ta jest dostępna po zalogowaniu do platformy EDUPORTAL na frontowej stronie konta każdego Studenta. Są tam de facto dwa pliki PDF – widok panelu przykładowego studenta znajdą Państwo pod linkiem: widok instrukcji dla studenta ] 

Każdy Student otrzymał także informację dotyczącą nauki na platformie  EDUPORTAL na swoim frontowym panelu wirtualnego dziennika (WD) – widok panelu przykładowego studenta WD znajdą Państwo pod linkiem: widok informacji dla studenta w WD ]  

 

Centrum Informatyki

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie