Zarządzenie nr 115 Rektora UP w Lublinie dotyczące czasowej nauki zdalnej