Podpisanie umowy współpracy z Lubelskim Klubem Biznesu oraz konferencja Power Planet

21 października 2020 r. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni, podpisał umowę o współpracy z Lubelskim Klubem Biznesu.
  

 

 [ GALERIA ZDJĘĆ ]

Długoterminowa i wieloaspektowa współpraca obejmować będzie aktywne działanie na rzecz rozwoju naukowego i gospodarczego Polski oraz regionu Lubelszczyzny, w szczególności poprzez inicjowanie przedsięwzięć obejmujących wdrażanie innowacji w oparciu o potencjał naukowo-badawczy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
 

 

Wydarzenie miało miejsce w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, gdzie w trybie hybrydowym odbyła się także konferencja Power Planet Człowiek-Środowisko-Biznes. W konferencji uczestniczył Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni, który wygłosił wykład pt. „Nowe trendy w technologii żywności” (czas od 16:35) oraz  dr hab. Mirosława Chwil, prof. uczelni (czas od 47:15), która zaprezentowała wystąpienie pt. „Trendy rynkowe z przyszłością – ekorehabilitacja”.

 

 

 

#Power Planet można w całości obejrzeć na YouTube pod linkiem:

 

 

W konferencji uczestniczyli również: Zbigniew Wojciechowski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Sebastian Trojak, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego oraz Prorektor  ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Jarosław Dudka.

 

 

Fot. Maciej Niedziółka / DKiWA