Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Prof. Zygmunta Litwińczuka

Na posiedzeniu Senatu w dniu 23.10.2020 JM Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk przekazał informację, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzak przyznał nagrodę prof. dr. hab. Zygmuntowi Litwińczukowi, za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej na zakończenie kadencji pełnienia funkcji Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (2016-2020).

 

Miło nam poinformować, że w uzasadnieniu Minister podkreślił, że „aktywność Pana Profesora na polu organizacyjnym oraz działania podejmowane na rzecz rozwoju i umacniania pozycji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w pełni przyczyniły się do wyróżnienia nagrodą ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”

 

Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk wyraził zadowolenie z uznania zasług dla prof. Zygmunta Litwińczuka i przekazał serdeczne gratulacje.