Parlament Studentów RP ogłosił konkursy dla studentów i doktorantów

„Rozwój aktywności naukowej i kulturalnej studentów i doktorantów” to najnowsza inicjatywa Parlamentu Studentów RP przygotowana przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Studenci i doktoranci mogą starać się o nagrody przyznawane w ramach dwóch konkursów. Wsparciem objęto także studenckie koła naukowe.

 

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową skierowany jest do osób, które w roku akademickim 2019/2020 obroniły pracę dyplomową lub rozprawę doktorską.

 

Szczegóły dotyczące konkursu < do pobrania >

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy konkurs.psrp.org.pl

 

Konkurs Aktywność kulturalna w środowisku akademickim skierowany jest do osób oraz organizacji i zespołów aktywnie działających na rzecz promowania kultury w środowisku akademickim.

 

Szczegóły dotyczące konkursu < do pobrania >

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy: kultura.psrp.org.pl

 

Forum Kół Naukowych jest inicjatywą mającą na celu stworzenie platformy, dzięki której koła naukowe będą miały dostęp do rozmaitych możliwości rozwoju swoich członków oraz poszerzania działalności.

 

Platforma będzie oferowała m.in.:

 

Więcej informacji < do pobrania > oraz na stronie kolanaukowe.prsp.org.pl