Komunikat w sprawie funkcjonowania Centrum Kultury Fizycznej i Sportu

Komunikat
w sprawie funkcjonowania Centrum Kultury Fizycznej i Sportu
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
W stanie epidemii COVID-19

 

W związku z nowelizacją Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758 z późn. zm.) z dniem 23 października 2020 r. Centrum Kultury Fizycznej i Sportu UP w Lublinie wznawia działalność w zakresie określonym w §6 ust. 1 pkt 2 w/w Rozporządzenia i z zachowaniem  obostrzeń wynikających z przepisów tego Rozporządzenia oraz wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

 

Rektor

prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk