Wywiad TVP z JM Rektorem prof. dr. hab. Krzysztofem Kowalczykiem

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk udzielił wywiadu w programie “Agro wieści” TVP3 Lublin.

 

Tematem rozmowy był rozwój Uczelni na płaszczyźnie edukacyjnej – otwieranie kierunków dostosowanych do potrzeb gospodarki, jak też na polu naukowym – nawiązywanie współpracy z podmiotami gospodarczymi. Rektor podkreślił istotną rolę, jaką odgrywa współpraca z ośrodkami zagranicznymi oraz otwartość Uniwersytetu na zagranicznych studentów.

 

TVP3 Lublin Agro wieści, 10.10.2020 (czas od 6:58) 

 

 

Fot. Materiały TVP3 Lublin