EDUPORTAL – elementy wymagane / niewymagane

Wirtualne spotkanie i lista obecności nie mogą być oznaczane jako wymagane. Tylko elementy jak w załączeniu mogą być oznaczane jako wymagane: