Innowacyjne technologie w gospodarce wodno-ściekowej

Opis: Celem wykładu jest prezentacja najnowszych rozwiązań technologicznych, które mogą być wykorzystywane w gospodarce wodno-ściekowej w celu ochrony zasobów wód powierzchniowych i podziemnych. W ramach wykładu prezentowane są systemy hydrofitowe zapewniające wysokoefektywne oczyszczanie ścieków oraz oczyszczanie wód i mogą być również wykorzystane do unieszkodliwiania osadów ścieków. Ponadto w ramach wykładu przedstawiane są możliwości zastosowania innowacyjnych P-filtrów oraz mobilnej instalacji do usuwania fosforu z wód i ścieków, jak również zasady stosowania instalacji do zagospodarowania wód opadowych, czy innowacyjnej instalacji do odwadniania i unieszkodliwiania osadów ściekowych we własnym gospodarstwie domowym.

 

Prowadzący: Krzysztof Jóźwiakowski
 

Liczba osób: do 100 osób

Lokalizacja: Uczelnia / możliwy wyjazd do szkół / wykład online

Czas trwania: 45 min
Forma: wykład w formie stacjonarnej lub online, prezentacja multimedialna