Dofinansowanie i bezpłatne publikowanie w czasopismach Elsevier

Szanowni Państwo,

Informujemy o możliwości uzyskania dofinansowania i bezpłatnego publikowania w czasopismach Elsevier:

 

Program A
obejmuje publikację ograniczonej liczby artykułów finansowanych w całości z krajowej opłaty licencyjnej. Program A zostanie wznowiony w 2021 r. z pulą 1500 artykułów (w 2020 r. program A działał do 23 czerwca; pula 1000 art.) i będzie przeznaczony wyłącznie dla artykułów wysłanych do publikacji w 2021 r., przy czym artykuły będzie można zgłaszać do programu po recenzjach i po przyjęciu do publikacji.

Program B
pozwala na publikację nieograniczonej liczby artykułów na koszt autora lub instytucji, w której afiliowany jest autor korespondencyjny, z wykorzystaniem zniżki w stosunku do cennika standardowego. Zniżka przysługująca w programie B 10% dla artykułów wysłanych w 2021 r.

Do programu mogą być zgłaszane artykuły po recenzjach i po przyjęciu do publikacji, dodatkowe informacje zawarte są w instukcji.

Program B będzie kontynuowany bez przerwy w 2021 r. dla artykułów wysłanych do publikacji w 2019 lub 2020 r. Artykuły wysłane do publikacji w 2021 r. będą mogły być zgłaszane do programu A, a dopiero po jego wyczerpaniu – do programu B.

Kiedy i jak można zgłosić artykuł do programu?

Autor korepondencyjny, którego artykuł został zrecenzowany i zaakceptowany do publikacji, otrzymuje od Elsevier link do formularza Rights and Access. Formularz służy do wyboru publikacji w modelu subskrypcyjnym lub otwartym (gold open access) oraz umożliwia skorzystanie z programu dla polskich autorów.

W formularzu należy wskazać organizację, która powinna być zgodna z afiliacją lub jedną z afiliacji przypisanych do autora korespondencyjnego na stronie tytułowej artykułu. Jeśli organizacja, czasopismo oraz typ artykułu są objęte polskim programem, to formularz automatycznie wyświetli autorowi opcję publikacji otwartej finansowanej w całości w ramach programu (program A) lub opcję publikacji otwartej na koszt organizacji autora ze zniżką (program B).

Jeśli w momencie wypełniania formularza pula artykułów w programie A na dany rok nie jest jeszcze wyczerpana, to formularz wyświetli opcję pełnego finansowania, patrz prezentacja formularza dla programu A. Jeśli w momencie wypełniania formularza pula artykułów w programie A na dany rok jest już wyczerpana, to formularz wyświetli opcję publikacji otwartej na koszt organizacji autora ze zniżką, patrz prezentacja formularza dla programu B.

W przypadku wyboru opcji publikacji otwartej autor musi także wybrać w dalszej części formularza typ licencji CC-BY lub CC-BY-NC-ND. Jest to wybór autora, ale zwracamy uwagę, że licencja CC-BY jest wymagana w Planie S, którego sygnatariuszem jest m.in. NCN (informacja na stronie NCN). Po wybraniu przez autora opcji publikacji otwartej w programie A lub B artykuł zostanie przesłany do weryfikacji, po której autor dostanie kolejnego emaila z informacją o wyniku weryfikacji. Uwaga: autor według własnego uznania może wybrać tradycyjną bezpłatną publikację artykułu (opcja „subskrypcja”) i nie będzie to skutkować żadnym ograniczeniem dostępu do programu w przyszłości.

 

Więcej informacji na stronie wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/

Koordynator ds. OD
Rafał Papliński