Rośliny reliktowe Salix UP – projekt naukowców z UP w Lublinie

Salix UP, czyli jak pomagamy zagrożonym gatunkom wierzb zacząć wszystko od nowa

 

Dobiega końca projekt „Ochrona czynna szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodziny Salicaceae w siedliskach torfowiskowych” realizowany jest przez pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie od 2017 r.  Kierownikiem projektu jest dr hab. Magdalena Pogorzelec, prof. uczelni, pracownik Katedry Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów na Wydziale Biologii Środowiskowej.

 

Aby udokumentować przebieg i efekty realizacji projektu, powstał film, w którym krok po kroku przedstawiony został proces restytucji dwóch gatunków wierzb zagrożonych ekstynkcją na terenie Polski. Film pokazuje jak ważne są podstawy naukowe wszelkich działań związanych z ochroną przyrody. Tego typu przedsięwzięcia wymagają holistycznego podejścia i współpracy specjalistów różnych dyscyplin naukowych i specjalności.

 

Dzięki zaangażowaniu zespołu projektowego oraz wielu osób, które bezinteresownie włączyły się w realizację tego przedsięwzięcia, udało się przeprowadzić z sukcesem reintrodukcje wierzby lapońskiej i borówkolistnej na torfowiskach wschodniej Polski. W ten sposób pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie „dorzucili” swoją cegiełkę do ochrony różnorodności gatunkowej torfowisk – ekosystemów szczególnie zagrożonych w dobie nasilających się zmian klimatycznych.

 

 

  

scenariusz: Praca zbiorowa Zespołu Projektowego

reżyseria: Magdalena Pogorzelec

realizacja: Maciej Niedziółka