Zaproszenie do udziału w Venture Creation School II

Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci i Doktoranci,

Konsorcjum EIT Food zaprasza studentów, doktorantów oraz młodych pracowników nauki wszystkich specjalności do udziału w warsztatach on-line. Zajęcia będą prowadzone od 23 października do 13 listopada 2020 na platformie ZOOM. Warsztaty są możliwością spotkania z specjalistami z Uniwersytetu Cambridge, islandzkiego Instytutu MATIS, fińskiego sieci badawczej VTT oraz Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN. Tematem przewodnim warsztatów jest tworzenie nowych koncepcji i pomysłów mających doprowadzą do rozwoju innowacyjnej, zrównoważonej żywności spersonalizowanej.

Trzytygodniowy kurs prowadzony przez profesjonalnych wykładowców z najlepszych europejskich instytucji naukowych wprowadzi uczestników w aktualne tematy takie jak: innowacje w sektorze spożywczym, żywienie ludzi we nowoczesnych systemach żywnościowych, żywność w epoce przełomu cyfrowego, a także tworzenie modeli biznesowych i ich profesjonalna prezentacja. Uczestnicy będą pracować w interdyscyplinarnych zespołach, identyfikując problemy, prototypując realne rozwiązania z określoną propozycją wartości i prezentując swoje projekty przed panelem ekspertów.

Więcej informacji na stronie.

Aplikacje do programu należy składać do piątku 23 paźdizernika 2020 r.