Komunikat Rektora w sprawie monitorowania zachorowań na COVID-19 i pracy zdalnej

Komunikat dla Dziekanów oraz Kierowników jednostek ogólnouczelnianych i administracyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

W związku z koniecznością monitorowania w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie sytuacji wynikającej ze stanu epidemii COVID-19, uprzejmie proszę Państwa Dziekanów i Kierowników o wdrożenie następujących działań:

 

  1. sporządzenie imiennego rejestru pracowników danej jednostki zgłaszających potwierdzone zakażenie COVID-19, zawierającego: datę zgłoszenia zakażenia oraz datę zgłoszenia wyzdrowienia,
  2. sporządzenie imiennego rejestru pracowników danej jednostki odbywających kwarantannę,
  3. sporządzenie rejestru pracowników danej jednostki świadczących w danym tygodniu pracę zdalną,
  4. przesyłanie na adres cotygodniowych raportów, wg stanu na każdy poniedziałek do godz. 11:00 zawierających dane dotyczące:

– liczby pracowników danej jednostki zakażonych COVID-19,
– liczby pracowników danej jednostki przebywających na kwarantannie,
– liczby ognisk zakażeń w danej jednostce (więcej niż jedno potwierdzone zakażenie w danej jednostce),
– liczby pracowników danej jednostki, którzy będą świadczyć pracę zdalną.
 

 

Jednocześnie przypominam, że wniosek pracownika o umożliwienie pracy zdalnej, zaakceptowany przez kierownika jednostki oraz polecenie wykonania pracy zdalnej należy przesłać do Biura Kadr Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W/w druki dostępne są na stronie internetowej Uczelni w BIP.
 

Rektor
prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk