Obowiązkowe szkolenie z praw i obowiązków studenta

Koleżanki i Koledzy studenci pierwszego roku,

Po raz kolejny we współpracy z Parlamentem Studentów Rzeczpospolitej Polskiej Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego UP w Lublinie przeprowadzi szkolenie z praw i obowiązków studenta. Przeprowadzenie szkolenia jest ustawowym obowiązkiem samorządu.

W tym roku odbędzie się ono w odmiennej formie niż dotychczas: szkolenie zostanie przeprowadzone na platformie MS Teams. Poniżej podajemy kody dostępu do zespołów oraz harmonogram szkoleń:

 

22 października 2020 r. (czwartek)

Godzina 8:00
Wydział Medycyny Weterynaryjnej – kokocfl
Wydział Biologii Środowiskowej – pt71xgz
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – 3nk3q2z

Godzina 10:30
Wydział Agrobioinżynierii – ic6yyhq
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii – c6mdskr
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki -uuohz2y
Wydział Inżynierii Produkcji – 6ba76uy

W kwestiach technicznych Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego pozostaje do waszej dyspozycji!