Komunikat Rektora dla mieszkańców domów studenckich UP w Lublinie

Komunikat dla mieszkańców domów studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

W związku z sytuacją epidemiczną i koniecznością zachowania podwyższonych wymagań sanitarnych, mieszkańcy domów studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, u których potwierdzono zakażenie wirusem COVID-19 oraz na które został nałożony obowiązek odbycia kwarantanny, zobowiązane są do zgłaszania tego w administracji domu studenckiego.
 

Osoby te mają również obowiązek powiadomić administrację o wyzdrowieniu, potwierdzonym przez służby medyczne, lub zakończeniu odbywania kwarantanny.

Wszystkie osoby korzystające z zakwaterowania w domu studenckim zobowiązane są do stosowania się do zarządzeń władz uczelni i poleceń administracji domu studenckiego, wydawanych w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa.

 

Rektor

prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

 

 

[Treść komunikatu w PDF]