Informacja na temat zdalnego prowadzenia zajęć dydaktycznych

 

 

Szanowni Państwo Nauczyciele Akademiccy oraz Studenci Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

 

 

W związku z ukazaniem się Zarządzenia JM Rektora nr 115/2020 z dnia 15 października 2020r. i ze względu na pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju związaną z COVID-19 zajęcia na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, studiach podyplomowych i kursach dokształcających, studiach doktoranckich oraz w szkole doktorskiej zaplanowane w dniach  od 17 października 2020 r. do 31 października 2020 r. prowadzone będą wyłącznie zdalnie z wykorzystaniem platformy EDUPORTAL lub innych dostępnych (np. Microsoft Teams).

 

 

Zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych realizowanych w formie zjazdów i na studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających w dniach 16-17-18 października 2020 ulegają zawieszeniu. Zajęcia te należy zrealizować w innych terminach uzgodnionych ze studentami/uczestnikami zajęć.

 

 

Ćwiczenia związane z dostępem do infrastruktury laboratoryjnej niezrealizowane w formie zdalnej pomiędzy 17 a 31 października 2020r. należy przeprowadzić w innych terminach uzgodnionych ze studentami w porozumieniu z kierownikami jednostek i dziekanami wydziałów.

 

 

Prowadzący zajęcia są zobowiązani do poinformowania starosty roku/grupy o szczegółach przeprowadzenia zajęć zdalnych, a w miarę możliwości do przekazania tej informacji każdemu uczestnikowi zajęć.

 

 

Zajęcia realizowane w formie zdalnej odbywają się zgodnie z rozkładami zajęć umieszczonymi na stronach internetowych wydziałów. 

 

 

Bardzo proszę o dokładne zapoznanie się z treścią Zarządzenia: https://bip.up.lublin.pl/files/biurorektora/2020/115/115.pdf

 

Uprzejmie proszę również o śledzenie informacji ukazujących się na stronie internetowej Uczelni i Wydziału. Jeżeli sytuacja epidemiczna w kraju pogorszy się, w trosce o zdrowie całej społeczności akademickiej, władze Uczelni będą podejmowały dalsze stosowne kroki w celu dostosowania organizacji roku akademickiego do aktualnej sytuacji.

 

 

Z poważaniem, 

 

 

Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 

 

   prof. dr hab. Renata Nurzyńska-Wierdak