Tymczasowe zdalne prowadzenie zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci,

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju związaną z COVID-19, mając na względzie bezpieczeństwo całej Społeczności Akademickiej, od 17 do 31 października 2020 r. zajęcia na wszystkich kierunkach studiów będą odbywać się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych realizowanych w formie zjazdów i  na studiach podyplomowych  oraz kursach  dokształcających w dniach  16-17-18 października  2020 ulegają  zawieszeniu. Zajęcia te należy zrealizować w innych terminach uzgodnionych ze studentami/uczestnikami zajęć.

Na okres od 17 do 31 października 2020 r. zostają zawieszone także zajęcia z wychowania fizycznego.

Ćwiczenia,  szczególnie  związane  z dostępem  do  infrastruktury  laboratoryjnej niezrealizowane w formie  zdalnej, należy przeprowadzić w innych terminach uzgodnionych ze  studentami  w  porozumieniu  z kierownikami jednostek i dziekanami wydziałów.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość i  profilaktycznie, zgodnie z zaleceniami, obserwowanie swojego stanu zdrowia. W razie wystąpienia jakichkolwiek objawów świadczących o zakażeniu COVID-19 prosimy postępować według wytycznych zamieszczonych na stronie: www.gov.pl/web/koronawirus/podejrzewasz-u-siebie-koronawirusa
 

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 115 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z 15 października 2020 r.