Sukces pracowników Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

 

Miło nam poinformować, iż zgodnie z komunikatem Prezesa ARiMR z 12 października 2020 r. dotyczącym kolejności przysługiwania pomocy w ramach działania "Współpraca" – PROW 2014-2020 projekt złożony przez Grupę Operacyjnej EPI ALGAMA, której członkiem jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, znalazł się na 4 miejscu listy rankingowej pod względem ilości uzyskanych punktów.

Część naukowa projektu pt. "Wzrost konkurencyjności spółki na rynku drobiarskim poprzez wdrożenie innowacyjnej organizacji produkcji, marketingu oraz technologii lęgu piskląt indyków" została opracowana pod kierownictwem dr hab. Dagmary Stępień-Pyśniak, prof. uczelni, pracownika Zakładu Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 11 000 000 zł, z czego wysokość pomocy wyniesie: 5 358 300zł, natomiast wartość działań badawczych UP zostanie dofinansowana kwotą: 532 260 zł.

Szybkie tempo urbanizacji oraz rosnąca popularność zachodnich diet i większe skupienie uwagi na spożyciu mniejszej ilości tłuszczu prowadzą do ​​znacznego wzrostu produkcji i spożycia mięsa indyczego, nie tylko w kraju, ale i na całym świecie w ciągu ostatnich lat. Działania podejmowane w projekcie przyczynią się do zwiększenia liczby nakładania jaj wylęgowych, a tym samym zwiększenia uzyskiwanych piskląt indyczych w skali roku o ok. 4,3 mln. Szacuje się także, iż wdrożenie innowacyjnego, bezinwazyjnego systemy kontroli rozwoju zarodka pozwoli na zwiększenie wylęgowości zdrowszych piskląt o ok. 3% w stosunku do wylęgu tradycyjnego oraz przyczyni się do zmniejszenia uśmiercania słabych piskląt po wylęgu z 5% (275 tys.) do 3% (150 tys.). Dodatkowo planowana inwestycja przyczyni się do rocznego wzrostu wylęgu piskląt indyczych w Polsce o 10-12%, co ma znaczenie w przypadku aktualnych, światowych trendów popytu na mięso drobiowe, w tym indycze. Otrzymany produkt, w postaci silnego, zdrowego i w dobrej kondycji pisklęcia, będzie trafiał szybko do odbiorcy za pośrednictwem nowoczesnego środka transportu o podwyższonym dobrostanie.  Oczekuje się, że uzyskane w drodze wdrożenia innowacyjnych rozwiązań lężenia i transportu pisklęta będą  mniej zestresowane i zdrowsze, zatem ograniczone zostanie stosowanie antybiotyków, dzięki czemu uzyskany produkt będzie chętniej kupowany przez końcowego odbiorcę – konsumenta oraz poprawi ekonomię hodowli indyka. Ponadto, wprowadzenie i wdrożenie w Polsce nowej technologii lężenia i transportu piskląt indyczych, o działaniu proekologicznym, spełni postulaty organizacji działających na rzecz ochrony środowiska.