Podpisanie porozumienia o współpracy – Projekt Las

8 października 2020 r. odbyło się spotkanie pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z przedstawicielami Fundacji Społeczeństwo w celu omówienia warunków oraz podpisania współpracy dotyczącej realizacji Projektu Las.

Projekt Las zakłada stworzenie ekologicznej wioski usytuowanej w środku lasu. Koncepcja ekowioski opiera się na wykorzystaniu zasobów naturalnych oraz nastawieniu na zrównoważony rozwój.

< GALERIA ZDJĘĆ >

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Fundacji: koordynator Projektu Agnieszka Chmura, specjaliści ds. ochrony środowiska Magdalena Galus i Marek Tokarzewski oraz architekt prowadzący Jarosław Gogłoza.

Uniwersytet Przyrodniczy reprezentował JM Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni oraz Prorektor ds. Kadr prof. dr hab. Andrzej Marczuk. Organizatorem spotkania był prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski, który z ramienia Uniwersytetu koordynuje pracami prowadzonymi w ramach porozumienia.

Przedmiotem podpisanego porozumiena przez dr. hab. Bartosza Sołowieja, prof. uczelni, będzie:

 • wspólne przygotowywanie, wdrażanie i badania naukowe nowych technologii z zakresu ekologii, inżynierii środowiska oraz ochrony i kształtowania środowiska;
 • współwystępowanie w celu uzyskania funduszy na realizację projektów naukowych i badawczo-rozwojowych;
 • organizacja seminariów i konferencji naukowych oraz naukowo-technicznych;
 • organizacja praktyk studenckich;
 • prowadzenie innych działań uzgodnionych przez strony, związanych z zakresem pracy naukowej prowadzonej przez Uniwersytet.

 

Swoją pomoc przy realizacji projektu zadeklarowali obecni na spotkaniu przedstawiciele jednostek naukowych Uniwersytetu. Zainteresowanie podjęciem współpracy było bardzo duże, o czym świadczy obecność reprezentantów następujących jednostek:

 • Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji
 • Katedra Podstaw Techniki (Zakład Elektrotechniki i Systemów Sterowania)
 • Katedra Architektury Krajobrazu
 • Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska (Zakład Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa)
 • Katedra Mikrobiologii Środowiskowej
 • Katedry Ochrony Roślin
 • Katedry Roślin Przemysłowych i Leczniczych
 • Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej (Zakład Pszczelnictwa)
 • Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności
 • Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii
 • Instytut Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych
 • Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa
 • Katedra Technologii Surowców Pochodzenia Roślinnego i Gastronomii
 • Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi (Zakład Eksploatacji Maszyn Rolniczych i Urządzeń Ekoenergetycznych)
 • Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin.

W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel Katedry Ekologii i Hodowli Lasu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz pracownicy firm: Santimal, Montsan i Re-Natura.

Fot. Maciej Niedziółka / DKiWA