BiodivRestore na międzynarodowe projekty badawcze

 

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z sieciami BiodivERsA i Water JPI ogłasza konkurs BiodivRestore na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące bioróżnorodności oraz ochrony i odbudowy zdegradowanych ekosystemów, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wodnych. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

 

Kraje uczestniczące:  Austria, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Maroko, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Tunezja, Turcja.

W konkursie BiodivRestore można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN dla wszystkich polskich zespołów badawczych wyłonionych w konkursie wynosi 500 tys. euro.

Kurs EUR, po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 EUR = 4,2344 PLN.

 

Harmonogram konkursu:

  • Poziom międzynarodowy (dwuetapowy)

Zarówno na pierwszym, jak i na drugim etapie konkursu polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi  przygotowuje w języku angielskim wspólny wniosek, który należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowego systemu EPSS.

·         1 etap: 7 grudnia 2020 (16:00 CET) – termin składania wniosków wstępnych tzw. pre-proposals

(Uwaga: na etapie składnia wniosków wstępnych, tzw. pre-proposals polscy wnioskodawcy nie składają do NCN żadnych dokumentów!);

·         2 etap: 15 marca 2021 (16:00 CET) – termin składania wniosków pełnych tzw. full proposals.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie konkursu: www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2020-biodivrestore

 

Zapraszamy osoby zainteresowane złożeniem wniosku w ramach ww. programu do kontaktu z Centrum Nauki, do Biura Projektów i Funduszy :

Pan Paweł Litwińczuk – tel. 81 445 65 99 , pok. 464