Inauguracyjna Msza Święta Uczelni Lubelskich

7 października 2020 r w Archikatedrze Lubelskiej z okazji rozpoczynającego się roku akademickiego na wspólnej modlitwie zebrali się przedstawiciele społeczności akademickiej lubelskich Uczelni. Obecni byli pracownicy naukowi i administracyjni, studenci i duszpasterze akademiccy.

 

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie reprezentowali Rektor prof. Krzysztof Kowalczyk oraz Prorektorzy prof. Urszula Kosior-Korzecka i prof. Andrzej Marczuk. Mszy św. inauguracyjnej przewodniczył Metropolita lubelski Arcybiskup Stanisław Budzik, doktor honoris causa naszej Uczelni.

 

 

W homilii Metropolita lubelski nawiązując do encykliki papieża Franciszka "Fratelli Tutti” (Wszyscy braćmi), przytoczył za Papieżem, że wszyscy ludzie powołani są do wzajemnego szacunku poprzez dążenie do braterstwa i przyjaźni społecznej w świecie. Odniósł się także do trudnej rzeczywistości pandemicznej i związanych z nią wyzwań dla uczelni oraz sytuacji uczelni w kontekście obecnej reformy szkolnictwa wyższego.

 

 

Na zakończenie Mszy św. Ksiądz Arcybiskup złożył wszystkim życzenia i zakończył modlitwą, zawartą w najnowszej encyklice papieża Franciszka.

Fot. Iwona Pachcińska / DKiWA

Rzecznik Prasowy UP w Lublinie