Podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie utworzenia i rozwoju Lubelskiego Okręgu Przemysłu Rolno-Spożywczego

26 września 2020 r. Prorektor ds. Rozwoju Uczelni, dr hab. Adam Waśko prof. uczelni i Janusz Pędzisz Wójt Gminy Fajsławice, podpisali List Intencyjny w sprawie podjęcia współpracy, której celem jest utworzenie i rozwój Lubelskiego Okręgu Przemysłu Rolno-Spożywczego.

 

 

Przedsięwzięcie ma na celu podniesienie atrakcyjności obszaru objętego programem, co umożliwi powstanie nowych zakładów produkcyjnych, inkubatorów przedsiębiorczości, zwiększenie liczby atrakcyjnych miejsc pracy, poprawę jakości życia mieszkańców oraz wzrost konkurencyjności podmiotów gospodarczych. Dzięki podejmowanym działaniom nastąpi rozwój w zakresie gospodarki żywnościowej oraz intensyfikacji inwestycji w branży przemysłu rolno-spożywczego oraz branż towarzyszących.

Inicjatywa przyczyni się do zdynamizowania rozwoju powiatów: krasnostawskiego (miasto i gmina Krasnystaw, gminy: Fajsławice, Łopiennik Górny, Rudnik, Siennica Różana, Żółkiewka, Gorzków, Kraśniczyn, Izbica), chełmskiego (miasto Rejowiec, gminy: Wojsławice, Leśniowice, Rejowiec Fabryczny) oraz włodawskiego (gmina Urszulin), a z czasem kolejnych partnerów.

Inicjatywa ma ponadlokalny i partnerski charakter. Angażuje interesariuszy z sektora publiczego i prywatnego.

Fot. Maciej Niedziółka / DKiWA