Wydziałowe Immatrykulacje Studentów

1 października 2020 r. był dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz stacjonarnych i niestacjonarnych jednolitych magisterskich.  W tym dniu studenci wzięli udział w Uroczystości Immatrykulacji.

 

Immatrykulacja jest uroczystością przyjęcia studentów I roku w poczet studentów uczelni i odbywała się na wszystkich 7 Wydziałach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:
 

(Galerie Zdjęć):

 

Immatrykulacje prowadzone były przez władze poszczególnych Wydziałów, a w niektórych udział brali także JM Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni, Prorektor ds. Kadr prof. dr hab. Andrzej Marczuk oraz Prorektor ds. Rozwoju Uczelni dr hab. Adam Waśko, prof. uczelni.

 

W trakcie uroczystości studenci byli informowani o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w Uniwersytecie związanych z pandemią koronawirusa. O możliwościach, jakie czekają na studentów opowiadali m.in. dr Paulina Studzińska-Jaksim, dyrektor Biblioteki Głównej, dr Renata Reszka-Dyrka, koordynator Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji oraz mgr Joanna Rączkiewicz-Gołacka, kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. O programie Erasmus+ realizowanym na Uczelni opowiedziała mgr Dominika Wiślińska z Biura Wymiany Akademickiej.

 

 

Nie zabrakło także przedstawicieli organizacji działających w Uniwersytecie Przyrodniczym: Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego, Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor”, który reprezentowali m.in. kierownik mgr inż. Zbigniew Romanowicz oraz mgr inż. Tomasz Chmurski, Chóru Akademickiego, o którym opowiadała dyrygent prof. Zofia Bernatowicz, a także Akademickiego Związku Sportowego UP w Lublinie reprezentowanym przez prezes Agnieszkę Kapustę. Ks. Mariusz Nakonieczny przybliżył studentom działalność Duszpasterstwa Akademickiego.

 

 


 

Kulminacyjnym punktem Immatrykulacji było złożenie przez studentów uroczystego ślubowania:

Jako student Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pomny ideałów i tradycji akademickich, ślubuję uroczyście:
wytrwale i sumiennie zdobywać wiedzę,
strzec godności studenta i dbać o dobre imię Uniwersytetu,
przestrzegać obowiązujących przepisów i  zarządzeń władz  Uniwersytetu,
przestrzegać zasad właściwych relacji koleżeńskich,
służyć swą wiedzą regionowi i Polsce.

 

Fot. Maciej Niedziółka / DKiWA