Miejski Program Stypendialny dla studentów i doktorantów

1 października ruszył nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów i doktorantów w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego.

 

Program skierowany jest do osób mieszkających na terenie miasta Lublin.

 

Wnioski przyjmowane są do 30 października w Wydziale Oświaty i Wychowania, przy ul. Narutowicza 37/39, w godz. 7.30-15.30 oraz do 31 października za pośrednictwem operatora pocztowego.

 

Przyznane stypendia będą wypłacane w trzech transzach:

·         do końca stycznia za okres od października do grudnia

·         do końca kwietnia za okres od stycznia do marca

·         do końca lipca za okres od kwietnia do czerwca

 

Całość stypendium dla studenta wyniesie 9 840 zł, dla doktoranta wyniesie 12 300 zł.

 

Więcej informacji na temat Miejskiego Programu Stypendialnego oraz dokumenty do pobrania na stronie lublin.eu oraz lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-studenta