Osoba na stanowisko pracownika inżynieryjno-technicznego

 Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej

na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej 

poszukuje z grona pracowników

osoby do zatrudnienia na stanowisku inżynieryjno-technicznym

 
 

Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie o profilu biologicznym lub przyrodniczym).

 

Zakres obowiązków na stanowisku:

  1.  Przygotowywanie materiałów niezbędnych do pracy laboratoryjnej.
  2.  Praca z materiałem biologicznym (max II klasa bezpieczeństwa biologicznego): przygotowanie próbek do badań oraz posiewy materiału (bakterie, grzyby).
  3. Przygotowywanie podłoży do hodowli bakteryjnych i grzybowych.
  4. Wykonywanie odczynów i testów laboratoryjnych, odczyt wyników (według instrukcji producenta lub osoby prowadzącej badanie).
  5. Udział w prowadzonych tematach badawczych (przygotowanie podłoży, posiewy) i pomoc w realizacji badań.
  6. Prowadzenie kolekcji szczepów bakteryjnych Zakładu (przesiewanie, zamrażanie).
  7. Przygotowanie materiałów do prowadzenia zajęć dydaktycznych.
  8. Prowadzenie ewidencji podłoży.
 
Wymagane dokumenty:
 

1.       szczegółowe CV uwzględniające posiadane wykształcenie i kwalifikacje;

2.      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści: „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez UP w Lublinie do celów rekrutacji zgodnie z przepisami RODO z dn. 27.04.2016 r. / data i podpis/”.

 

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie lub złożenie wymienionych dokumentów w kopercie w Sekretariacie Uczelni, ul. Akademicka 13 p. 261 z dopiskiem „Oferta na stanowisko pracownika inżynieryjno-technicznego Wydział Medycyny Weterynaryjnej” do dnia 8 października 2020 r., do godz. 15.00.

 

W razie pytań należy kontaktować się z Kierownikiem Zakładu Mikrobiologii Weterynaryjnej.