Kurs komputerowy dla studentów

Informujemy, że trwają zapisy na kolejną edycję kursów komputerowego wspomagania projektowania CAD dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego. Proponujemy następujące kursy z programów: AutoCAD (2D, 3D) lub Inventor. Termin do 8 października 2020 r.

Płatność za zajęcia (na konto UP) wynosi:
165 zł = 30 godz.*5,5 zł/godz.
Po ukończeniu zajęć w wymiarze 30 godzin oraz zdaniu egzaminu w obecności egzaminatora zewnętrznego uczestnik otrzymuje CERTYFIKAT.
Istnieje możliwość uzyskania następujących certyfikatów:
Międzynarodowe Certyfikaty firmy Autodesk (ze znajomości programu) lub krajowe Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich „ProCAx” (z posiadania konkretnych umiejętności w programie)
Oba rodzaje certyfikatów dotyczą systemów komputerowego wspomagania projektowania – CAD
1. Certyfikat AutoCAD rysowanie 2D
2. Certyfikat AutoCAD modelowanie 3D
3. Certyfikat Inventor Professional- modelowanie części i zespołów
Zapisy w Katedrze Inżynierii Mechanicznej i Automatyki
ul Głęboka 28. p.322
Bliższe informacje (terminy zajęć godz. dzień) będą ustalone na spotkaniu organizacyjnym po skończeniu zapisów
w dniu 13.10.2020 o godz 18, sala 260, ul. Głęboka 28 (nowy budynek CIW):
Dr hab. inż. Zbigniew Krzysiak tel. 508099964 (kontakt na tel. tylko w przypadkach koniecznych).