Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

30 września 2020 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021.

 

 

[ GALERIA ZDJĘĆ ]

 

Z uwagi na istniejące obostrzenia związane z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 uroczystość odbyła się w zmodyfikowanej formie: bezpośrednio w uroczystości w Centrum Kongresowym uczestniczyła ograniczona liczba osób, a pozostała część Społeczności Akademickiej mogła oglądać ją na żywo za pośrednictwem Internetu. Na sali obecni byli pracownicy UP w Lublinie, przedstawiciele ośrodków akademickich z Lublina i regionu, władz rządowych, samorządowych, instytucji publicznych, współpracujących firm oraz studenci.

Inauguracji przewodniczył JM Rektor, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk. W swoim przemówieniu zaznaczył, że doniosły dzień Inauguracji Roku Akademickiego skłania do refleksji nad naszym miejscem w świecie, nad rolą Uniwersytetu w rozwoju nauki oraz tym, jakiego Uniwersytetu potrzebuje zmieniająca się Polska.

 

„Dzisiejsza Inauguracja Roku Akademickiego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie jest dla mnie przeżyciem wyjątkowym — jest bowiem początkiem mojej służby jako Rektora Naszej Uczelni w kadencji 2020-2024” — podkreślił prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk. Podziękował całej Społeczności Akademickiej za kredyt zaufania jakim go obdarzono. Wyraził także uznanie dla poprzednich Rektorów Uczelni za ich zaangażowanie w rozwój Uniwersytetu oraz rozbudowę jego infrastruktury.  

Przed Uniwersytetem stoją nowe zadania i wyzwania, które prowadzić będą do rozwoju nauki a także wdrażanie osiągnieć na tym polu do gospodarki. Choć wskaźniki bibliometryczne (Impact Factor, Indeks Hirscha itp.) są bardzo ważne, należy pamiętać, że nauka to także praktyczna aplikacja osiągnięć badawczych w obszarach gospodarki — aspekt, który obecne metody ewaluacji uniwersytetów pomijają.   

Miarą postępu naukowego jest dążenie do rozwiązania konkretnego problemu przez badania, którym towarzyszy cierpliwość i determinacja w realizacji założonych celów. Takie podejście przyczynia się do rozwoju i innowacji.  

 

W ubiegłym roku akademickim zespoły badawcze naszej Uczelni realizowały 72 projekty na łączną kwotę prawie 21 mln zł. W 2020 r., we współpracy z podmiotami gospodarczymi realizowane są 93 projekty na łączną kwotę 5 mln zł. W bieżącym roku pracownicy Uniwersytetu złożyli 36 wniosków do NCN, 12 wniosków do NCBiR, 11 wniosków do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 3 wnioski w Horyzont 2020, z czego dofinansowanie uzyskał jeden realizowany na Wydziale Agrobioinżynierii.

Pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie opublikowali 2280 prac, z czego 1067 stanowiło oryginalne prace twórcze, w tym 606 w czasopismach Journal Citations Reports o łącznym Impact Factor wynoszącym 1243. Zgłoszone zostały także 4 wynalazki, 4 wzoru użytkowe oraz uzyskano 17 patentów i 6 praw ochronnych. 14 pracowników uzyskało stopień profesora, 12 doktora habilitowanego, a 21 stopień doktora.  

JM Rektor zaznaczył, że w erze globalizacji Lublin, jako miasto łączące Wschód i Zachód Europy, powinno stać się miejscem integracji międzynarodowej. Niezbędna jest współpraca z naukowcami z innych uniwersytetów w Lublinie przez tworzenie zespołów badawczych, działań na rzecz promocji międzynarodowej oraz integracji potencjału badawczego.  

Ważnym elementem działalności Uniwersytetu jest dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego. Tworzenie interesujących kierunków studiów, które odpowiadają na rzeczywiste zapotrzebowanie na rynku pracy, otwieranie nowych kierunków anglojęzycznych oraz wzmacnianie wymiany międzynarodowej to najważniejsze obszary działania na najbliższy czas.

 

W ubiegłym roku akademickim na 42 kierunkach studiów kształcenie realizowało prawie 7500 studentów, w tym 5800 na studiach stacjonarnych oraz 165 studentów z zagranicy. Do końca czerwca 2020 r. studia na Uniwersytecie ukończyło 75 100 absolwentów. W ramach programu Erasmus+ w ośrodkach zagranicznych studiowało 27 studentów, 10 wyjechało na praktyki, a 29 przyjechało studiować na naszym Uniwersytecie. Na 7 kierunkach studiów podyplomowych studiowało 146 uczestników, a na studiach doktoranckich i Szkole Doktorskiej kształcenie realizowało 76 doktorantów.

W roku akademickim 2020/2021 naukę w Szkole Doktorskiej rozpocznie 17 doktorantów w tym 7 realizujących doktorat wdrożeniowy i 1 doktorat w ramach programu NCB. Dotychczas w procesie rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2020/2021 największym zainteresowaniem cieszyły się kierunki weterynaria, analityka weterynaryjna, behawiorystyka zwierząt, geodezja i kartografia, hipologia i jeździectwo, architektura krajobrazu, biokosmetologia i dietetyka.

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie Medali Komisji Edukacji Narodowej, które wręczyła Lubelska Kurator Oświaty Teresa Misiuk. Otrzymali je: dr Zbigniew Bełkot, dr Urszula Bronowicka-Mielniczuk, dr hab. Witold Chabuz, prof. uczelni, dr hab. Wojciech Durlak, dr Małgorzata Goleman, dr hab. Monika Karaś, prof. dr hab. Renata Klebaniuk, dr hab. Agnieszka Kubik-Komar, prof. uczelni, prof. dr hab. Małgorzata Kwiecień, dr Jacek Mielniczuk, dr Zdzisław Otachel, dr hab. Renata Pyz-Łukasik, mgr Joanna Rączkiewicz-Gołacka, dr hab. Piotr Skałecki, prof. uczelni, prof. dr hab. Kazimierz Zawiślak.

 

Następnie nadszedł czas na najważniejszą część Inauguracji Roku Akademickiego — Immatrykulację Studentów.

 

 

„Musimy pamiętać, że nie kształcimy młodzieży na dzień dzisiejszy, tylko dla przyszłości. To Oni staną przed nowymi wyzwaniami, którym będą musieli sprostać. Wierzę, że będą im w tym pomocne wiedza i kwalifikacje, które zdobędą na naszym uniwersytecie” — zaznaczył JM Rektor.

Studentów I roku, którzy w imieniu swoich koleżanek i kolegów złożyli ślubowanie, przedstawiła Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki, dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni.

 

„Tradycja to piękno, które chronimy, a nie więzy, które nas krępują” — tak swoje przemówienie skierowane do studentów rozpoczął Bartłomiej Szymczak, wiceprzewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego, studiujący na kierunku weterynaria. Podkreślił, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jako ośrodek z pond 65-letnią tradycją ma wiele do zaoferowania. Życzył swoim koleżankom i kolegom wielu sukcesów, kolokwiów i egzaminów zdanych w pierwszym terminie oraz realizacji zamierzonych celów.   

 

Pierwszy wykład w nowym roku akademickim pt. „Genomika w hodowli roślin” wygłosiła dr hab. Sylwia Okoń, prof. uczeni z Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Wydziału Agrobioinżynierii.  W swoim wykładzie profesor przedstawiła zagadnienia związane z analizą genomu w roślinach oraz wpływie jej zastosowania w doskonaleniu roślin uprawnych.

 

Z okazji Inauguracji Roku Akademickiego na ręce Jego Magnificencji Rektora prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka napłynęło wiele listów i gratulacji, a ich wybór przedstawił zebranym Prorektor Ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni.

Gratulacje złożył także Wojewoda Lubelski Lech Sprawka. W krótkim przemówieniu nawiązał do wieloletnich osobistych relacji z naszym Uniwersytetem, podkreślając wkład Uczelni w rozwój naszego regionu w dziedzinie przemysłu rolno-spożywczego.

W tym szczególnym dniu był z nami prof. Andreas Börner, znakomity specjalista w dziedzinie genetyki roślin z Instytutu Leibniza Genetyki i Badań Roślin Uprawnych w Niemczech i od roku 2019 doktor honoris causa UP w Lublinie. Od niedawna jest on również Prezydentem the European Society for Plant Breeding Research (EUCARPIA). Profesor Börner w swoim przemówieniu podkreślał wieloletnią współpracę z naszym Uniwersytetem, a na ręce Rektora złożył wyjątkowy prezent: kolekcję nasion pochodzących z niemieckiego banku nasion, któremu przewodniczy.

 


 

QUOD FELIX, FAUSTUM, FORTUNATUMQUE SIT!

 

 

Media o inauguracji:

TVP 3 LUBLIN, Panorama Lubelska, 30.09.2020 r. (czas od 6:48)

lublin.tvp.pl, Magazyn To nas dotyczy (wywiad z Rektorem)

lublin.tvp.pl, Zdarzenia, Magazyn Reporterów (czas od 2:53)

radio.lublin.pl, 30.09.2020 r. (galeria)

radio.lublin.pl, 30.09.2002 r. (audio)

lublin.uw.gov.pl, 30.09.2020 r.

dziennikwschodni.pl, 30.09.2020 r. aktualizacja 15:19

kurierlubelski.pl, 30.09.2020 r.

Kurier Lubelski (fragment skanu poniżej)

 

Fot. Maciej Niedziólka / DKiWA