Jesienne Warsztaty Mleczarskie

22 września 2020 roku, w sali gastronomicznej Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, odbyły się Jesienne Warsztaty Mleczarskie dla uczestników Polskiego Kongresu Serowarskiego w Lublinie, którego organizatorem była firma Bikotech Sp. z o.o.

GALERIA ZDJĘĆ ]Warsztaty przeprowadzili pracownicy Katedry Technologii Surowców Pochodzenia Zwierzęcego: dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą; dr hab. Dariusz Stasiak, prof. uczelni, kierownik Katedry Technologii Surowców Pochodzenia Zwierzęcego oraz dr inż. Maciej Nastaj z Zakładu Technologii Mleka i Hydrokoloidów.Uczestnikami warsztatów byli pracownicy zakładów mleczarskich, technolodzy żywności, serowarzy, kontrolerzy jakości, producenci opakowań żywności. Uczestnicy wzięli udział w zajęciach, których tematem była tekstura produktów mleczarskich. Nasi goście wysłuchali prelekcji oraz uczestniczyli w pokazie praktycznym, podczas którego zapoznali się z nowoczesnymi urządzeniami do pomiaru tekstury m.in. serów dojrzewających. Warsztaty odbywały się w pełnym rygorze sanitarnym.Na koniec warsztatów uczestnicy otrzymali materiały promocyjne o naszej Uczelni oraz upominki z Działu Komunikacji i Wymiany Akademickiej UP w Lublinie.Serdecznie dziękujemy Gościom za przybycie i uczestnictwo w warsztatach.

Tekst: dr inż. Maciej Nastaj

Fot.  Maciej Niedziółka / DKiWA