Przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z wizytą w Ansbach

W dniach 16-19 września 2020 r. przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: Prorektor ds. Rozwoju Uczelni dr hab. Adam Waśko, prof. Uczelni, prof. dr hab. Waldemar Gustaw oraz dr hab. Dominik Szwajgier prof. uczelni odbyli wizytę studyjną na Uniwersytecie w Ansbach k/Norymbergi (Niemcy) połączoną z podpisaniem umowy o współpracy w ramach programu Erasmus+.

 

Umowa umożliwia wymianę studentów oraz pracowników w celach dydaktycznych oraz naukowych. Nasi partnerzy z Niemiec zainteresowani są szczególnie obszarami edukacji i nauki związanej z biotechnologią, technologią żywności, gastronomią i zarządzeniem w tych i obszarach.