Otwarcie konkursu Small Grant Scheme 2020 finansowanego przy udziale funduszy norweskich w ramach Programu „Badania stosowane”

 

 

Uprzejmie informujemy, że 28 września 2020 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) pełniące rolę Operatora Programu „Badania stosowane” ogłosiło otwarcie konkursu na projekty badawcze w następujących dziedzinach badawczych:

 

    nauki inżynieryjne i techniczne, w tym:

        inżynieria lądowa

        elektrotechnika, elektronika, inżynieria informacji

        inżynieria mechaniczna

        inżynieria chemiczna

        inżynieria materiałowa

        inżynieria medyczna

        inżynieria środowiska

        biotechnologia środowiskowa

        biotechnologia przemysłowa

        nanotechnologia

        inne nauki inżynieryjne i techniczne.

 

Na dofinansowanie projektów przeznaczono kwotę w wysokości 5 000 000 EUR. W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte wyłącznie projekty o charakterze aplikacyjnym.

 

Termin składania wniosków upływa 11 grudnia 2020 r., o godz. 16:00 CET.

 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej, jak również wzory dokumentów dostępne są pod adresem:

 www.ncbr.gov.pl/en/programmes/international-programmes/iii-edition-of-eea-and-norway-grants/small-grant-scheme-2020-call/

 

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki w wyżej wymienionych konkursach zapraszamy do kontaktu z Koordynatorem Centrum Nauki – Biuro Projektów i Funduszy:

Paweł Litwińczuk – tel. 81 445 65 99,