Nagrody dla studentów UP w Lublinie w ogólnopolskim Konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu zootechniki i rybactwa

Bardzo miło nam poinformować, że prace magisterskie wykonane przez studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki zostały nagrodzone w XXXVII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zootechniki i rybactwa.

W grupie tematycznej CHÓW I HODOWLA DROBIU nagrody otrzymali:

I nagroda – mgr inż. Kamil Drabik za pracę pt. „Wybrane aspekty składu chemicznego oraz jakości jaj konsumpcyjnych pochodzących od kur żywionych z dodatkiem oleju lnianego i sojowego”.
II nagroda – mgr inż. Angelika Gryta za pracę pt. „Wpływ dodatku serwatki do wody pitnej dla ptaków na funkcjonalność oraz rozwój przewodu pokarmowego kurcząt brojlerów”.

 

 

Nagrodę Specjalną im. Profesora Bronisława Raka dla autora najlepszej pracy w 37. edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zootechniki i rybactwa przyznano mgr. inż. Kamilowi Drabikowi za pracę pt. „Wybrane aspekty składu chemicznego oraz jakości jaj konsumpcyjnych pochodzących od kur żywionych z dodatkiem oleju lnianego i sojowego”.

 

 

 

Nagrodzeni są absolwentami kierunku Bioinżynieria na Wydziale Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Promotorem prac była dr hab. Justyna Batkowska prof. uczelni, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki.

Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego. W tym roku do konkursu zgłoszono 20 prac magisterskich z 7 uczelni.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!