Lubelskie Wirtualne Dni Nauki

W dniach 22-24 września 2020 r. odbyły się Lubelskie Wirtualne Dni Nauki. Ta nowa formuła Lubelskiego Festiwalu Nauki powstała w odpowiedzi na trudną sytuację epidemiczną, która nie pozwoliła na realizację wydarzenia w tradycyjnej formie. W organizację LWDN zaangażowały się wszystkie uczelnie publiczne Lublina.

Pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przygotowali 16 projektów w dwóch blokach tematycznych realizowanych w języku polskim oraz angielskim.

Projekty zrealizowane w ramach części „Nauka i Nowe technologie” oraz „Science and New technology” przybliżyły odbiorcom tematykę badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie. Przedstawione zostały nowe technologie stosowane m.in. w walce z SARS-CoV-2. Uczestnicy mogli się dowiedzieć jak rozpoznać objawy chorobowe u psów i kotów, w jaki sposób poszukiwać wiarygodnych źródeł informacji w sieci oraz dlaczego w czasie izolacji społecznej ważne jest odpowiednie organizowanie przestrzeni publicznych.

Projekty “Nauka i nowe technologie”:

Projekty “Science and New technology”:

 

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie przygotował projekty ukazujące aktywności, które studenci i pracownicy Uczelni prowadzą na polu kultury oraz sztuki w panelach „Sztuka i kultura” oraz „Art and culture”. Podczas jednego z projektów uczestnicy dowiedzieli się, że sztukę można tworzyć również na talerzu.

Projekty “Sztuka i kultura”:

 

Projekty “Art and culture”:

 

 

Członkiem Komitetu Naukowego Lubelskich Wirtualnych Dni Nauki był dr hab. Adam Waśko, prof. uczelni – Prorektor ds. Rozwoju Uczelni.

W prace przy organizacji Lubelskich Wirtualnych Dni Nauki aktywnie włączyli się pracownicy Biura Komunikacji, których działania koordynowała dr Dagmara Sadowska.

Koordynatorem głównym UP w Lublinie była dr hab. Karolina Wójciak, prof. uczelni, która podkreśliła szczególny charakter wydarzenia oraz zaangażowanie pracowników uczelni: “Tak jak co roku kierownicy projektów dzielili się wiedzą i odsłaniali tajemnice współczesnej nauki w przystępny dla odbiorcy sposób. Po raz kolejny pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zaprosili wszystkich zainteresowanych nauką do swoich sal wykładowych oraz laboratoryjnych jednak w nieco zmienionej, bo wirtualnej formie. Głęboko wierzę, iż trud i zaangażowanie włożone w powstanie projektów oraz nagrań w ramach Lubelskich Wirtualnych Dni Nauki oraz Wirtualnych Drzwi Otwartych przyczynią się do promocji oraz wzmocnienia wizerunku Uczelni. Prelekcje zaproponowane przez pracowników wszystkich Wydziałów oraz Biblioteki Głównej zawierały elementy praktyczne w postaci pokazu, doświadczenia przez co stały się interesującą i barwną opowieścią o świecie nauki, wyróżniając się na tle projektów przedstawionych przez inne uczelnie wyższe.”

 

Zdjęcia materiały LWDN