Zaproszenie do publikacji w specjalnym wydaniu czasopisma Foods

Szanowni Państwo,

jako Guest Editor special issue pt.: "Plant-Based Fermented Foods: Functional and nutraceutical properties" w czasopiśmie Foods  (IF: 4.092, ISSN 2304-8158) wydawanym przez mdpi, serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych pracowników Uczelni do publikacji swoich badań w przygotowywanym wydawnictwie.

W wydawnictwie akceptowane będą wszystkie rodzaje prac włącznie z pracami przeglądowymi.

 

 dr hab. Adam Waśko, prof. UP

Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka

 

 

Więcej informacji nt. czasopisma: https://www.mdpi.com/journal/foods/about