Komunikat dla studentów I roku – immatrykulacja

 

Informujemy, że dzień 1 października 2020r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz studentów I roku kierunku weterynaria. Studentów zapraszamy do udziału w immatrykulacji wydziałowej.

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Miejsce: Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 15

Termin: 1.10.2020 r.(czwartek),  8.00-9.00

 

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Miejsce: Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 15

Termin: 1.10.2020 r. (czwartek), 10.00-11.00

 

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Miejsce: Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 15

Termin: 1.10.2020 r. (czwartek),  12.00 -13.00

 

Wydział Inżynierii Produkcji

Miejsce: Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 15

Termin: 1.10.2020r. (czwartek),  14.00 -15.00

 

Wydział Agrobioinżynierii

Miejsce: AULA  AGRO I ul. Akademicka 15

Termin: 1.10.2020 r. (czwartek),  9.00 -10.00

 

Wydział Biologii Środowiskowej

Miejsce: AULA  AGRO I ul. Akademicka 15

Termin: 1.10.2020 r. (czwartek), 11.00-12.00

 

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Miejsce: AULA  AGRO I ul. Akademicka 15

Termin: 1.10.2020 r. (czwartek), 13.00 -14.00