Zapraszamy na Wirtualne Drzwi Otwarte

Od 22 września trwają Lubelskie Wirtualne Dni Nauki. W trakcie trzeciego dnia wydarzenia (24.09.2020 r.), odbędą się tzw. Wirtualne Drzwi Otwarte, trwające od 8.00 do 11.00.

W trakcie Wirtualnych Drzwi Otwartych lubelskie uczelnie, w tym Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, zaprezentują ofertę edukacyjną skierowaną do maturzystów. Podczas wydarzenia będzie możliwa interakcja na żywo pomiędzy uczelniami, a uczestnikami w ramach przygotowanych paneli tematycznych oraz na specjalnych live chatach.

Program wydarzenia:

1. Studio Live: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
2. Nauka nie musi być nudna — panel przedstawiający profile uczelni, ich ofertę edukacyjną i działalność naukową
3. Studio Live: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
4.The vibes — aktywności poznaukowe, artystyczne, sportowe i różne organizacje studenckie
5. Studio Live: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
6. Success stories — panel, w trakcie którego zaprezentowane zostaną sylwetki absolwentów poszczególnych uczelni
7. Studio Live: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
8. Kampusy studenckie
9. Studio Live: Politechnika Lubelska
10. Ogłoszenie wyników konkursu Filmowe Laborki
11. Studio Live: Urząd Miasta Lublin

Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na stronie lui.lublin.eu

Serdecznie zachęcamy do oglądania i zadawania pytań na live chatcie!